Vítejte na stránkách obce Obec Doubravice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Škola – Ježkův dům

Škola v Doubravici byla zřízena v roce 1832. Do té doby děti navštěvovaly farní školu lanžovskou. Výpomocným učitelem se stal pan Václav Sajfrt, narozený v Bílých Poličanech. Vyučování probíhalo v pronajaté světnici pana Jana Bímana. Druhým učitelem byl místní rodák Jan Fleček, rychtář. Od roku 1838 do roku 1841 se vyučovalo u něj. Roku 1840 byla postavena nová školní budova, kde se začalo vyučovat roku 1841. Od roku 1881 byla škola dvoutřídní. 1. července 1885 se v 1. třídě zřítil shnilý trám a s ním spadla i polovina stropu. Nikomu se naštěstí nic nestalo. 

Od roku 1895 byla škola trojtřídní. Vystřídalo se tady několik učitelů, např. Josef Moravec, Josef Diviš, František Radoň atd. V roce 1910 nastoupil Josef Černý, který učil do 31. srpna 1950. S ním od 1. února 1928 na zdejší škole působil Karel Ježek, řídící učitel, který byl za svoji účast v odboji během vyučování dne 2. července 1942 před zraky svých žáků zatčen gestapem a dne 9. července 1942 v Pardubicích popraven. Po válce bylo vyučování obnoveno 22. května 1945, škola byla jednotřídní. 

21. října 1952 zemřel po delší nemoci ve věku 66 let řídící učitel Josef Černý a na školu nastoupil jako ředitel Miroslav Střítezský ze Dvora Králové n. L., škola byla dvoutřídní a počet dětí v postupových ročnících 1. - 5. se pohyboval mezi 50 – 55. Roku 1959 ředitel Střítezský odešel do Dvora Králové, v ředitelské funkci ho vystřídala Věra Huňáčková (provdaná Vošoustová). Od škol. roku 1967/68 kvůli citelnému poklesu počtu dětí byla škola opět jednotřídní, a sice pro 1. – 4. ročník, od 5. ročníku děti dojížděly do školy 5. května ve Dvoře Králové. Roku 1961 se odstěhovala ředitelka Věra Vošoustová, její místo zaujala Jelena Košnarová a po jejím odchodu byla roku 1963 jmenována ředitelkou Jituše Krkonošková, provdaná Zajíčková, z Lipnice. V roce 1964 se stal ředitelem Miroslav Seifrt, který dostal ve škole byt. Poté, co byla ve škole opět jen jedna třída, působil zde jen Miroslav Seifrt a uvolněná třída se využívala jako tělocvična. Počet žáků se postupně snižoval: 1960/61 – 49 žáků, 1966/67 – 33 žáků, 1969/70 – 15 žáků. Od roku 1974 byla na škole zavedena předškolní výchova pro děti, které nenavštěvovaly mateřské školy, a to od dubna po dvou hodinách týdně. Zúčastňovaly se jí kromě místních i děti z Trotiny a Třebihoště v počtu 10 - 17 ročně. Škola byla v Doubravici zrušena Okresním národním výborem v Trutnově od školního roku 1976/77 a děti přešly do ZDŠ 5. května ve Dvoře Králové n. L. nebo do ZDŠ Dubenec. 

Od roku 1997 prošla budova bývalé školy několika rekonstrukcemi. Nejprve byla  adaptována část 2. nadzemního podlaží na byt pro praktického lékaře, který vykonával praxi pro naši obec a pro dalších pět obcí spádového území zdravotního obvodu. Na přelomu r. 1998/1999 byly rekonstruovány zbývající nevyužité prostory 2. nadzemního podlaží,  konkrétně bývalé třídy a kabinet. Vznikly dva malobyty se zvláštním určením, sloužily seniorům. 

V roce 1999 proběhla rekonstrukce celého přízemí Ježkova domu. Vznikla zde ordinace praktického lékaře a denní stacionář pečovatelské služby. Stacionář tvořila velká multifunkční místnost s kuchyňským koutem, sloužila jako jídelna i jako prostor společenského setkávání. Byt pro lékaře byl mezitím přeměněn na byt zvláštního určení - konkrétně sloužil na dobu určitou jako pomoc občanům při překonání tíživé životní situace. Nyní je využíván ke komerčnímu bydlení. V dalším období byla budova zateplena a získala novou fasádu. 

V roce 2019 zde proběhla další velká přestavba. Nejprve přízemní prostory bývalého sociálního centra (stacionáře) byly přebudovány na dva malobyty, kam se přestěhovali obyvatelé malobytů z prvního patra, ve druhé fázi byly malobyty v prvním patře přestavěny na byt 3+kk. 

Na budově je umístěna pamětní deska věnovaná Karlu Ježkovi, na jeho počest je také budova nazývána Ježkův dům. Kamennou desku nad hlavním vchodem se stejnojmenným nápisem věnoval sochař  Ivan Nosek. 8. října 2019 byl před budovou sokoly odhalen Karlu Ježkovi Kámen Zmizelého.

publikováno: 11. 6. 2022 14:42, OI admin

Novinky z Obce

  • Miloš Valášek
  • 20
Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů proběhne 25. 5. 2024 dle rozpisu v přiloženém plakátu.

Obec
  • Miloš Valášek
  • 51

Výlukové jízdní řády

V souvislosti s uzavírkou silnice ze Zálesí do Dvora Králové n/L v období 6. 5. - 8. 9. 2024 jsou vydány výlukové jízdní řády. Zastávka Dvůr Králové n/L,,nad žel. st. bude bez obsluhy. Zastávku Doubravice,,Zálesí obslouží linky 611107 a 6924147.

Obec