Vítejte na stránkách obce Obec Doubravice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Dotace

Obec Doubravice v roce 2023 realizovala akci

"Oprava veřejného osvětlení Doubravice"

Akce byla spolufinancována Královéhradeckým krajem částkou 250 000,- Kč, celková cena akce byla 538 769,72 Kč.

Obec Doubravice v roce 2022 realizovala stavbu

"Chodníky podél II/325 Doubravice- směr Bílá třemešná"

Akce byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury částkou 1 470 828,- Kč, celková cena akce byla 3 107 411,99 Kč.

Obec Doubravice v roce 2021-2022 realizovala projekt

,,Sportovní areál v obci Doubravice“

 Finanční náklady akce jsou 3 940 149,- Kč. Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem z dotačního titulu ,,21POVU1 Program obnovy venkova“ ve výši 1 241 000,- Kč.


Obec Doubravice v roce 2021-2022 realizovala akci

"Dostavba obecního vodovodu na pozemcích ppč. 13/1, 13/4, 11, 12, 523/1, 8/2 a st.281"

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí- www.sfzp.cz, www.mzp.cz-  částkou 1 687 839,- Kč, vlastní prostředky žadatele 723 359,- Kč, celková cena akce byla 2 411 198,- Kč. Termín realizace 16.8.2021- 29.4.2022.Obec Doubravice v roce 2019 realizuje  akci ,

"Oprava komunikace Prostřední v obci Doubravice"

V rámci této opravy dojde k odstranění původního krytu, reprofilaci podkladních vrstev a úpravě příčných sklonů. Zároveň dojde k místnímu jednostrannému osazení obrubníků a opravě mostků. Finanční náklady akce jsou 4 065 201,-Kč. Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem z dotačního titulu 16POVU 1-0002 ve výši 796 000,- Kč.


Obec Doubravice v roce 2018-2019 realizuje v obci Doubravice- Zálesí akci

,,Restaurování nemovité kulturní památky Krucifix na podstavě“.

V rámci této akce dojde ke kompletnímu zrestaurování nemovité kulturní památky. Finanční náklady akce jsou 126 874,50 Kč. Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem z dotačního titulu ,,18POV13 Obnova památkového fondu“ ve výši 50 400,- Kč.

Obec Doubravice v roce 2016- 2017 realizovala akci

"Dostavba obecního vodovodu"

Akce byla spolufinancována Krajským úřadem Královehradeckého kraje ve výši 1 800 000,- Kč, celková cena akce je 2 871 962,- Kč.

Obec Doubravice v roce 2016 realizovala stavbu

"Chodníky v centru obce Doubravice"

Akce byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury částkou 2 658 000,- Kč, celková cena akce byla 4 022 093,- Kč.

Obec Doubravice v roce 2016 realizovala stavbu

"Cesta u kapličky na ppč. 606- oprava krytu vozovky"

Akce byla spolufinancována královéhradeckým krajem částkou 306 547,- Kč, celková cena akce byla 683 176,- Kč.

Obec Doubravice v roce 2015 realizovala projekt s dotací fondů evropské unie s názvem

„Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Doubravice“.

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu. Na objektu bylo zatepleno obvodové zdivo, vyměněna garážová vrata, zateplen strop objektu. Z celkových nákladů akce ve výši cca 1,32 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF uhrazena částka ve výši 857 tis. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 50 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 74 GJ tepla, což odpovídá úspoře 21 tun CO2 ročně.

Obec Doubravice v roce 2015 realizovala akci 

"Pořízení kompostérů a štěpkovače pro obec Doubravice"

Akce byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR částkou 829 286,- Kč, celková cena akce byla 921 429,50 Kč.

publikováno: 27. 7. 2020 16:51,

Novinky z Úřadu

  • Miloš Valášek

Zastupitelstvo obce

Starosta

Miloš Valášek

Místostarostka

Hana Lazecká

Účetní

Alena Veverková

Zastupitelstvo

Pavel Derda - nezávislý kandidát

Úřad
  • Miloš Valášek

Odpady

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2023

Svozové dny tříděný odpad 


(pytlový svoz plastů, papíru, kovů) 

Svozové dny komunální odpad


(popelnice)

STŘEDA


ČTVRTEK

Leden11,25
Leden12,26
Únor8,22
Únor9,23
Březen8,22
Březen9,23
Duben5,19
Duben6,20
Květen3,17,31
Květen4,18
Červen14,28
Červen1,15,29
Červenec12,26
Červenec13,27
Srpen9,23
Srpen 10,24
Září6,20
Září7,21
Říjen4,18
Říjen5,19
Listopad1,15,29
Listopad2,16,30
Prosinec13,27
Prosinec14,28
Úřad
Obec
  • Miloš Valášek

Profil zadavatele

KONTAKTNÍ INFORMACE

Sídlo

Doubravice 155
54451 Doubravice
Královéhradecký kraj
Česká republika

Úřad