Vítejte na stránkách obce Obec Doubravice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Dotace

Obec Doubravice v roce 2021-2022 realizovala projekt

,,Sportovní areál v obci Doubravice“

 Finanční náklady akce jsou 3 940 149,- Kč. Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem z dotačního titulu ,,21POVU1 Program obnovy venkova“ ve výši 1 241 000,- Kč.


Obec Doubravice v roce 2021-2022 realizovala akci

"Dostavba vodovodu na pozemcích ppč. 13/1, 13/4, 11, 12, 523/1, 8/2 a st.281"

Akce byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí částkou 1 687 839,- Kč, celková cena akce byla 2 192 188,- Kč.

Obec Doubravice v roce 2019 realizuje  akci ,

"Oprava komunikace Prostřední v obci Doubravice"

V rámci této opravy dojde k odstranění původního krytu, reprofilaci podkladních vrstev a úpravě příčných sklonů. Zároveň dojde k místnímu jednostrannému osazení obrubníků a opravě mostků. Finanční náklady akce jsou 4 065 201,-Kč. Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem z dotačního titulu 16POVU 1-0002 ve výši 796 000,- Kč.


Obec Doubravice v roce 2018-2019 realizuje v obci Doubravice- Zálesí akci

,,Restaurování nemovité kulturní památky Krucifix na podstavě“.

V rámci této akce dojde ke kompletnímu zrestaurování nemovité kulturní památky. Finanční náklady akce jsou 126 874,50 Kč. Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem z dotačního titulu ,,18POV13 Obnova památkového fondu“ ve výši 50 400,- Kč.

Obec Doubravice v roce 2016- 2017 realizovala akci

"Dostavba obecního vodovodu"

Akce byla spolufinancována Krajským úřadem Královehradeckého kraje ve výši 1 800 000,- Kč, celková cena akce je 2 871 962,- Kč.

Obec Doubravice v roce 2016 realizovala stavbu

"Chodníky v centru obce Doubravice"

Akce byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury částkou 2 658 000,- Kč, celková cena akce byla 4 022 093,- Kč.

Obec Doubravice v roce 2016 realizovala stavbu

"Cesta u kapličky na ppč. 606- oprava krytu vozovky"

Akce byla spolufinancována královéhradeckým krajem částkou 306 547,- Kč, celková cena akce byla 683 176,- Kč.

Obec Doubravice v roce 2015 realizovala projekt s dotací fondů evropské unie s názvem

„Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Doubravice“.

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu. Na objektu bylo zatepleno obvodové zdivo, vyměněna garážová vrata, zateplen strop objektu. Z celkových nákladů akce ve výši cca 1,32 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF uhrazena částka ve výši 857 tis. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 50 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 74 GJ tepla, což odpovídá úspoře 21 tun CO2 ročně.

Obec Doubravice v roce 2015 realizovala akci 

"Pořízení kompostérů a štěpkovače pro obec Doubravice"

Akce byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR částkou 829 286,- Kč, celková cena akce byla 921 429,50 Kč.

aktualizováno: 27. 7. 2020 16:51,

Novinky z Úřadu

  • Miloš Valášek
  • 20

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že se v obci Doubravice vyskytla krádež v rekreačním objektu. Žádáme všechny, aby věnovali zvýšenou pozornost zajištění svých nemovitostí a pohybu podezřelých cizích osob.

Úřad
  • Miloš Valášek
  • 4

Odečet vodoměrů

Odečet vodoměrů proběhne v týdnu 3. -9. 10. 2022. Odběratelé, u kterých proběhla koncem srpna výměna vodoměrů, nebudou nyní odečítáni. Učtovat se u nich bude konečný stav vyměněného vodoměru. Více v přiloženém plakátu.

Úřad
  • Miloš Valášek
  • 31
Milostivé léto II.

Milostivé léto II.

Oblastní charita ve Dvoře Králové n. L. nabízí pomoc s akcí Milostivé léto II.

Úřad
  • Miloš Valášek
  • 49
Jednorázový příspěvek na dítě

Jednorázový příspěvek na dítě

O jednorázový příspěvek na dítě můžete požádat i prostřednictvím obecního úřadu. Potřebujete k tomu občanský průkaz, rodné číslo druhého rodiče a rodná čísla dětí. Pokud budete chtít vyplatit příspěvek na účet, tak i číslo účtu.

Úřad
  • začíná v - končí v

Dovolená Obecního úřadu

V pondělí 4. 7. 2022 bude Obecní úřad uzavřen z důvodu řádné dovolené.

Úřad