Vítejte na stránkách obce Obec Doubravice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Původ jmen obce

Ve výkladu původu jména obce Doubravice se jazykovědci zcela neshodují. V mnoha případech bylo jméno Doubravice nahrazováno jménem Doubravka jako deminutivum od Doubrava. Všechna uvedená pojmenování mají základ ve slově „doubrava“. Takové jméno obdržela ves podle své polohy u doubravy nebo na místě bývalé doubravy. Doubravou je ve středověké češtině myšlen luh. Staroslovanský termín „dúbrava“ je vykládán jako les s příměrem k německému „Wald“ – les, resp. „Eichwald“ – dubový les. 

Jiní etymologové tvrdí, že v rozličných slovanských jazycích slova jako „dobrava“, „dúbrava“, „dabrova“, „dabrava“ jsou odvozeny od staroslovanského výrazu „dǫbrъ“, který znamená obecně les. Výklad doplňuje kategorické konstatování – s názvem dubu však doubrava nesouvisí! Alternativní výklad vychází ze skutečnosti, že výraz doubrava, staročesky dúbrava, je odvozeno od staročeského „dúbravník“,  a to je rostlina s botanickým názvem Melissa. Melissa officialis je v českém prostředí známa jako meduňka lékařská či medunice, medúň, dubravník, včelník, matečník, marule, marulka. Akceptování tohoto výkladu vedlo k tomu, že se tři květy meduňky staly hlavním atributem obecního znaku.

Původní znění jména vsi Zálesí bylo Zálezly. Zálezly je jméno obyvatelské a znamená ves lidí zalezlých, obývajících místo zastrčené.  Zálesí lze vyložit i jako ves ležící za lesem.

K názvu Velehrádku se vztahuje pověst o slovanských věrozvěstech Konstantinovi a Metodějovi, kteří údajně navštívili náš kraj, došli k tvrzi na ostrohu nad soutokem potoků, dnes jim říkáme Zátlucký a Řečický. V tvrzi bratry přivítala žena vladyky, velmi se jim na tomto místě líbilo, útulností a přívětivostí jim připomínalo Velehrad. Za pohostinnost, které se jim od vladyky a jeho ženy dostalo, pojmenovali tvrz Velehrádkem a kopec nad ním Moravou.  (podle Karla Martínka, in Zvič naslouchá příběhům, 2016)

publikováno: 11. 6. 2022 14:33, OI admin

Novinky z Obce

  • Miloš Valášek
  • 19
Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů proběhne 25. 5. 2024 dle rozpisu v přiloženém plakátu.

Obec
  • Miloš Valášek
  • 50

Výlukové jízdní řády

V souvislosti s uzavírkou silnice ze Zálesí do Dvora Králové n/L v období 6. 5. - 8. 9. 2024 jsou vydány výlukové jízdní řády. Zastávka Dvůr Králové n/L,,nad žel. st. bude bez obsluhy. Zastávku Doubravice,,Zálesí obslouží linky 611107 a 6924147.

Obec