Vítejte na stránkách obce Obec Doubravice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání


Nalezeno: 36 výsledků
 • Miloš Valášek
publikováno

DEFIBRILÁTOR

V přízemí obecního úřadu je umístěn mobilní defibrilátor. Defibrilátor je primárně určen pro složky IZS nebo pro patřičně vyškolené pracovníky. Nově od 22. 8. 2023 pořízeny i dětské elektrody.

Obec
 • OI admin
publikováno

Původ jmen obce

Ve výkladu původu jména obce Doubravice se jazykovědci zcela neshodují. V mnoha případech bylo jméno Doubravice nahrazováno jménem Doubravka jako deminutivum od Doubrava. Všechna uvedená pojmenování mají základ ve slově „doubrava“. Takové jméno obdržela ves podle své polohy u doubravy nebo na místě bývalé doubravy. Doubravou je ve středověké češtině myšlen luh. Staroslovanský termín „dúbrava“ je vykládán jako les s příměrem k německému „Wald“ – les, resp. „Eichwald“ – dubový les. 

Obec
 • OI admin
publikováno

Škola – Ježkův dům

Škola v Doubravici byla zřízena v roce 1832. Do té doby děti navštěvovaly farní školu lanžovskou. Výpomocným učitelem se stal pan Václav Sajfrt, narozený v Bílých Poličanech. Vyučování probíhalo v pronajaté světnici pana Jana Bímana. Druhým učitelem byl místní rodák Jan Fleček, rychtář. Od roku 1838 do roku 1841 se vyučovalo u něj. Roku 1840 byla postavena nová školní budova, kde se začalo vyučovat roku 1841. Od roku 1881 byla škola dvoutřídní. 1. července 1885 se v 1. třídě zřítil shnilý trám a s ním spadla i polovina stropu. Nikomu se naštěstí nic nestalo. 

Obec
 • OI admin
publikováno

Znak

Během příprav  k oslavám 500. výročí od první písemné zmínky o obci rozhodlo v roce 2011 zastupitelstvo, že obec nechá zhotovit obecní znak a vlajku. Byl osloven heraldik Stanislav Kasík, který vypracoval tři varianty obecního znaku. Občané i chalupáři měli možnost hlasovat o nejlepší z nich. Zvítězila níže otištěná varianta znaku a vlajky. 8. listopadu 2011 byl heraldickou  komisí Parlamentu ČR schválen návrh znaku a vlajky naší obce. K samotnému aktu udělení obecního znaku z rukou tehdejší předsedkyně Parlamentu ČR, paní Miroslavy Němcové, došlo 26. ledna 2012, zúčastnil se ho pan starosta Vít Paula.

Obec
 • Miloš Valášek
publikováno

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad
 • OI admin
publikováno

Obec Doubravice

Obec Doubravice se nachází v Královéhradeckém kraji, zhruba 5 km od Dvora Králové nad Labem, v 387 m n. m., je dnes tvořena třemi vesnicemi, a to Doubravicí, Velehrádkem a Zálesím. 

Obec
 • OI admin
publikováno

Info o obci

Doubravice o celkové rozloze 566 ha, zahrnuje obce Doubravice, Zálesí a Velehrádek. Obce se nachází v nadmořské výšce 350 - 500 metrů nad mořem.

Obec
 • OI admin
publikováno

Škola – Ježkův dům

Škola v Doubravici byla zřízena v roce 1832. Do té doby děti navštěvovaly farní školu lanžovskou. Výpomocným učitelem se stal pan Václav Sajfrt, narozený v Bílých Poličanech. Vyučování probíhalo v pronajaté světnici pana Jana Bímana. Druhým učitelem byl místní rodák Jan Fleček, rychtář. Od roku 1838 do roku 1841 se vyučovalo u něj. Roku 1840 byla postavena nová školní budova, kde se začalo vyučovat roku 1841. Od roku 1881 byla škola dvoutřídní. 1. července 1885 se v 1. třídě zřítil shnilý trám a s ním spadla i polovina stropu. Nikomu se naštěstí nic nestalo. 

Obec
 • Miloš Valášek
publikováno

DEFIBRILÁTOR

V přízemí obecního úřadu je umístěn mobilní defibrilátor. Defibrilátor je primárně určen pro složky IZS nebo pro patřičně vyškolené pracovníky. Nově od 22. 8. 2023 pořízeny i dětské elektrody.

Obec
 • OI admin
 • 439
publikováno

Nový obecní web

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Úřad
Obec
Volný čas
 • začíná v - končí v
publikováno

Dovolená Obecního úřadu

V pondělí 4. 7. 2022 bude Obecní úřad uzavřen z důvodu řádné dovolené.

Úřad